Tin tức chung

(Chưa có tin tức nào được gửi)

Các khoá học hiện có

Kiểm tra đánh giá trong giáo dục

Kiểm tra đánh giá trong giáo dục

Khoá học

Thí nghiệm Vật lý

Thí nghiệm Vật lý

Khoá học

ADVANCED ENGLISH

ADVANCED ENGLISH

Tiếng Anh tăng cường
Khoá học
Guest access

Xây dựng bài giảng Elearning

Xây dựng bài giảng Elearning

Khóa học hỗ trợ tạo bài giảng ELearning
Khoá học

Tập huấn Thiết bị

Tập huấn Thiết bị

KHóa học tập huấn sử dụng thiết bị dùng chung tại các trường phổ thông
Khoá học

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU SINH THÁI HỌC

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU SINH THÁI HỌC

Giảng viên: Võ Văn Minh
Khoá học

Đánh giá rủi ro môi trường

Đánh giá rủi ro môi trường

Khóa học cung cấp những kiến thức cơ bản về Đánh giá rủi ro môi trư...
Khoá học

Sinh thái môi trường

Sinh thái môi trường

Khoá học
Self enrolment

Đánh giá Môi trường

Đánh giá Môi trường

Khoá học