Tin tức chung

(No news has been posted yet)

Available courses

Kiểm tra đánh giá trong giáo dục

Kiểm tra đánh giá trong giáo dục

Course

Thí nghiệm Vật lý

Thí nghiệm Vật lý

Course

ADVANCED ENGLISH

ADVANCED ENGLISH

Tiếng Anh tăng cường
Course
Guest access

Xây dựng bài giảng Elearning

Xây dựng bài giảng Elearning

Khóa học hỗ trợ tạo bài giảng ELearning
Course

Tập huấn Thiết bị

Tập huấn Thiết bị

KHóa học tập huấn sử dụng thiết bị dùng chung tại các trường phổ thông
Course

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU SINH THÁI HỌC

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU SINH THÁI HỌC

Giảng viên: Võ Văn Minh
Course

Đánh giá rủi ro môi trường

Đánh giá rủi ro môi trường

Khóa học cung cấp những kiến thức cơ bản về Đánh giá rủi ro môi trư...
Course

Sinh thái môi trường

Sinh thái môi trường

Course
Self enrolment

Đánh giá Môi trường

Đánh giá Môi trường

Course