Hướng dẫn nhập danh sách thành viên

I- Lập danh sách thành viên

Bước 1: 

Tạo file excel DS thành viên với các cột

usernamepasswordfirstnamelastnameemail

 1. username : ký danh đăng nhập
 2. password : mật khẩu đăng nhập (chú ý ít nhất 6 ký tự, có ít nhất 1 ký tự số, 1 ký tự in hoa, 1 kí tự thường)
 3. firstname : Tên thành viên, trong trường hợp tạo các lớp học, để dễ dàng tra cứu nên đề tên lớp học (không dấu) cho tất cả thành viên.
 4. lastname : Nếu đã nhập tên lớp học ở mục trên, cột này nhập tên đầy đủ (họ và tên) 9 (font unicode) của thành viên và cột này sẽ được chuyển font UTF-8
 5. email : email của thành viên


Bước 2:

 • sau khi nhập xong DS, tiến hành chuyển font UTF-8 cho cột lastname, ở ví dụ này dùng bộ gõ UniKey để chuyển font.
 • Tại File danh sách vừa lập copy toàn bộ cột lastname 
 • kích phải biểu tượng bộ gõ Unikey -> chọn Công cụ...[ CS+F9]
 • tại tab Bảng mã Chọn Nguồn Unicode; Đích UTF-8; kích chuyển mã ( xem hình)
 • Trở lại file DS tại cột lastname, kích phải Paste ( dán) DS vừa chuyển, lúc này font tại cột này đã được chuyển thành font UTF-8
 • Lưu file này bằng loại file *.csv ( xem hình)

Ta đã có DS để nhập lên hệ thống


Lưu file


xem phimBước 2: II- Nhập danh sách thành viên lên hệ thống

 • Đăng nhập trang web
 • Vào mục Quản trị hệ thống -> Thành viên -> Tài khoản -> Nhập danh sách thành viên
 • Kéo file danh sách (CSV) vừa tạo vào vùng tập tin, tại hàng CSV delimiter chọn là dấu ,
 • kich nhập danh sách thành viên
 • Tại cửa sổ hiện ra, cứ để mặc định, kích lưu danh sách.


Quản trị hệ thống


Kéo DS thành viên


Chọn định dạng CSV delimiter là dấu ,Xem phim hướng dẫnSửa lần cuối: Thursday, 6 October 2016, 12:39 AM